Sportkoepel Groningen

Achtergrond

DIVA - Groninger Boys door de zus van Sjors

Sportkoepel Groningen is ontstaan naar aanleiding van het voornemen om de tarieven van de sportaccommodaties met 11% te verhogen. Gedurende een vergadering belegd door de FGA is besloten tot het samenstellen van een sportbrede commissie om hier tegenstand tegen te bieden.

Het voornemen is 3 september 2014 door de wethouder teruggetrokken, maar helaas was daarmee de kous niet af. De ingestelde commissie was van mening dat sport een spreekbuis nodig had om meer weerstand te kunnen bieden aan de gemeentelijke plannen.

De aangesloten verenigingen hebben aangegeven hier ook heil in te zien, waarmee de sportkoepel Groningen een feit was.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>