Sportkoepel Groningen

28 februari 2015

Druk in gesprek met de gemeente

By

Afgelopen maand zijn we druk in gesprek geweest met de gemeente op verschillende niveaus. Hier even een samenvattend overzicht van de gesprekken die hebben plaatsgevonden:

Meeting ambtelijke top

Op 16 januari heeft de Sportkoepel een overleg gehad met de ambtelijke top. Tijdens dit overleg is de koers besproken voor het vervolgtraject. Concreet is een voorstel besproken waarin er werkgroepen geformeerd gaan worden op diverse beleidsterreinen. Deze werkgroepen zullen bestaan uit bestuurders van de sportverenigingen. Ook is afgesproken dat een definitieve keuze van de thema’s voor de werkgroepen zal plaatsen vinden na:

  • Expertmeeting;
  • Volgende meeting tussen ambtenaren en sportkoepel waarin sportbeleid en status besproken zullen worden.

Deze werkgroepen komen op de diverse terreinen met adviezen hoe het sportbeleid dient te worden aangepast. Het gespreksverslag vind je hier.

Brief aan college

Op 20 januari is deze brief door het college vastgesteld en naar de gemeenteraad gezonden. Zoals te lezen is wil het college de tarieven voor sportverenigingen in het seizoen 2015/2016 niet verhogen. Het subsidiëren van de huur voor gemeentelijke accommodaties stopt met ingang van het volgende seizoen; de gemeente werkt vanaf dan enkel nog met een huurtarief. Deze stelselwijziging wordt het komende seizoen voor de verenigingen op een kostenneutrale wijze doorgevoerd. Opnieuw een fantastisch resultaat waarmee we de ruimte hebben om tot een integraal en gedragen sportbeleid te komen.

Expertmeeting

Donderdag 22 januari heeft de Expertmeeting plaats gevonden op het stadhuis. Namens de diverse sportclusters is de lokale politiek bijgepraat over de stand van zaken binnen de sport.
De sprekers hadden allen een praatje van circa 10 minuten voorbereid. Hierin is aangegeven waar de uitdagingen liggen en welke toekomst zij zien vanuit hun cluster. Voor het samenstellen van de tekst zijn de sprekers geholpen door diverse bestuurders van aangesloten verenigingen. Hier vinden jullie wie er namens ons hebben gesproken.

Posted in: Geen categorie