Sportkoepel Groningen

18 juni 2015

Sportkoepel druk in de weer met gemeente

By

De sportkoepel is begonnen met het uitwerken van vragen die de gemeente heeft gesteld rondom het Groninger sportbeleid. Even een tussenrapport.

Werkgroepen

In de afgelopen periode zijn we druk geweest met het formeren van werkgroepen. Deze werkgroepen, bestaande uit bestuurders van verenigingen en ambtenaren, zijn bezig met onderzoek naar bepaalde thema’s. Zie voor een weergave van de thema’s en de bezetting de bijlages. Het is natuurlijk voor ons als sportverenigingen een mooie kans om te zorgen dat het gemeente beleid nu echt rekening gaat houden met de breedtesport. Het is de bedoeling dat de adviezen eind september zo’n beetje klaar zijn.

Draagvlak

Wij vinden het super belangrijk dat we jullie goed meenemen in het hele verhaal, zodat we zeker weten dat de adviezen draagvlak hebben bij jullie. Dit proberen we te borgen door in eerste instantie jullie te hebben uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep of plaats te nemen in de klankbordgroep van een werkgroep. Natuurlijk heeft niet iedereen hier tijd voor, maar ook dan willen we graag je mening horen. Voor een aantal thema´s worden er ook enquetes opgesteld. We willen je vragen om deze in te vullen. Alvast dank daarvoor! Verder denken we nog na over de verdere communicatie, via de mail, een aparte meeting of de concepten rond sturen, het maakt ons niet uit, zolang het maar een gezamenlijk verhaal wordt.

Gesprek politiek

Dinsdag 2 juni is opnieuw gesproken met de voorbereidingscommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal raadsleden met sport in hun portefeuille. Ook zij waren benieuwd naar de voortgang van de werkgroepen. Tevens is er gesproken over de expertmeeting van januari. Het beeld van de aanwezigen was, dat dit een geslaagde meeting was en daarom is besloten in het najaar opnieuw een expertmeeting te organiseren. Hierin zullen de resultaten van de werkgroepen centraal staan.

Mocht je nog vragen hebben of andere opmerkingen, voel je vrij om te reageren, graag zelfs! Dat kan telefonisch bij Bram Reudink, 06-46027896, of via het commentaarveld hieronder.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Posted in: Geen categorie